За проекта накратко

Основната цел на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Последни новини

Нов подход към социалната защита: Предложения на ИПИ за реформи в социалните трансфери и услуги

Eкипът на ИПИ представи резултатите от своята работа, като постави акцент върху идеите за нов подход към социалната защита в България и конкретните предложения за реформи в социалните трансфери и услуги. В условията на политическа нестабилност, пореден служебен кабинет и нови избори вярваме, че дебатът за бъдещето на социалната система у нас е отворен и всички идеи, подкрепени с експертни анализи и данни, биха били полезни и могат да се реализират.

Публично обсъждане IV: Възможности за реформа на трансферите и социалните услуги

На фона на събитията от последните дни и навлизането в нов период на политическа нестабилност, ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да разгледа по-голямата картина и възможността за дълбоки реформи в социалната сфера.

Повече новини

Последни анализи

Интегриран подход към социалното подпомагане в България

Докладът представя проблемите и предизвикателствата пред действащата система от политики и програми за социално подпомагане, както и свързаните с тях достъп до социални услуги и политики за разширяване на достъпа до образование и подкрепа за заетостта, като очертава възможна рамка за интегриран подход в социалната защита. 

Оценка на механизма за временна закрила и роля на системата за социално подпомагане

Възникналият конфликт в края на февруари 2022 г. и внезапният приток на украински граждани към България създаде безпрецедентна ситуация за последните повече от 20 години. Над 120 хил. граждани потърсиха временна закрила в страната за кратък период от време. Механизмът за временна закрила показва някои от предизвикателствата пред социалната система и пазара на труда у нас. 

Повече анализи