За проекта накратко

Основната цел на проекта „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги” е да предизвика цялостна промяна в социалната политика в България. Проектът включва макроикономически поглед към ефективността на социалното подпомагане в страната и анализ на въздействието на основните програми за социално подпомагане, оценка на ролята на централната и местната власт при предоставянето на социални услуги и изготвяне на карта на потребностите от социални услуги, поставянето на фокус върху неравенството на възможностите и идеи за нов интегриран подход към социалното подпомагане в България.

Последни новини

Публично обсъждане: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност

Първото публично обсъждане се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г.

Събитие на ИПИ: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

Първите резултати от работата на ИПИ показват ниския ефект от системата за социална защита върху неравенствата, липсата на адекватни инструменти за подкрепа на най-нуждаещите се и предизвикателствата пред социалните услуги на местно ниво. 

Повече новини

Последни анализи

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

Анализът разглежда измеренията на неравенството във възможностите в няколко ключови направления – в образованието, в бедността сред семействата и децата, в жилищните условия и в достъпа до здравеопазване. Той почива най-вече на работа с микроданни от изследванията SILC и PISA, допълнени с релевантна публично достъпна статистика

Становище на ИПИ по Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗПП

Предложените от правителството промени засягат процентите за определяне на диференцирания минимален доход (ДМД) за месечните социални помощи, като не се предвиждат промени в базовия размер на гарантирания минимален доход (ГМД). Предложено е увеличение на процентите с коефициент 1,1 през 2022 г., с 1,365 през 2023 г. и с 1,224 през 2024 г. Общо предлаганото увеличение на процентите за определяне на ДМД е с 1,84 до 2024 г. 

Повече анализи