Публично обсъждане: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност

27.10.2021 Автор: ИПИ

14:00 – 16:00 часа / 27 октомври 2021 г. / Online event 

Достъп до събитието: Join Zoom Meeting / Гледай запис от събитието

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. В условията на продължаваща политическа нестабилност ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които да отговорят на новите предизвикателства и да намерят работещи решения за социалната политика в страната.

Първото публично обсъждане ще се проведе на 27 октомври 2021 г. и ще се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ ще представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление. Ще бъде разгледан и ефектът на пандемията върху основни социални програми и трансфери. 

Институтът за пазарна икономика отправя отворена покана към всички заинтересовани от социалната политика в страната за включване в предстоящата дискусия. Участие в събитието ще вземат и външни експерти, които ще представят тяхната гледна точка по темата. През следващите дни ИПИ ще представи някои от участниците на страницата на събитието. Водещи на дискусията ще бъдат Лъчезар Богданов (главен икономист в ИПИ) и Петър Ганев (старши изследовател в ИПИ). 

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, vessela@ime.bg

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ

Към всички новини