Публично обсъждане I: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност

27.10.2021 Автор: ИПИ

27 октомври 2021 г. / Гледай запис от събитието

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. В условията на продължаваща политическа нестабилност ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които да отговорят на новите предизвикателства и да намерят работещи решения за социалната политика в страната.

Първото публично обсъждане се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление. Беше разгледан и ефектът на пандемията върху основни социални програми и трансфери. 

Водещи на дискусията бяха Лъчезар Богданов (ИПИ) и Петър Ганев (ИПИ). 

Към всички новини