Публично обсъждане III: Възможните решения и мерки в социалната сфера в условията на висока инфлация и икономическа несигурност

06.06.2022 Автор: ИПИ

6 юни 2022 г. / Гледай запис от събитието

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. През втората половина на 2021 г. ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които бяха фокусирани върху покритието и резултатите от програмите за социално подпомагане и възможните решения пред социалната политика в рамките на дискусиите около приемането на държавния бюджет за 2022 г. 

Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера. 

На този фон ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да даде дългосрочен хоризонт и отправни точки за ключовите политики в социалната сфера през настоящата година.

Към всички новини