Публично обсъждане IV: Възможности за реформа на трансферите и социалните услуги

12.07.2022 Автор: ИПИ

Гледай запис от събитието

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) полага дългосрочни усилия за реформа в социалните трансфери и услуги в България. През последните две години ИПИ публикува редица доклади, които в детайли показват предизвикателствата и проблемите пред социалната защита в страната. Преди месец ИПИ проведе и поредното публично обсъждане, което се фокусира върху възможните решения и компенсиращи мерки в рамките на последната актуализация на държавни бюджет.

На фона на събитията от последните дни и навлизането в нов период на политическа нестабилност, ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да разгледа по-голямата картина и възможността за дълбоки реформи в социалната сфера. На събитието ще бъдат обсъдени вариантите за по-тясно обвързване на социалните трансфери и програми с постигането на конкретни резултати по отношение на бедността и неравенството, както и развитието на социалните услуги на база оценка на потребностите.

Към всички новини