Публично обсъждане II: Неравенството във възможностите в България – оценка, разрези и възможни решения

16.12.2021 Автор: ИПИ

16 декември 2021 г. / Гледай запис от събитието

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) работи по дългосрочно усилие за анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. В условията на нова политическа реалност ИПИ стартира поредица от публични обсъждания, които да отговорят на новите предизвикателства и да намерят работещи решения за социалната политика в страната.

Първото публично обсъждане (виж видеото тук) се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий – месечните социални помощи за ниски доходи и целевите помощи за отопление. 

Второто обсъждане се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен доклад за неравенството във възможностите в България. Докладът разглежда неравенството във възможностите с най-различни разрези и в множество сфери, в т.ч. в образованието, здравето, жилищните условия и т.н. На база данните и изводите от доклада бяха дискутирани средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната и възможностите за ефективни мерки с поглед към предстоящите обсъждания за държавния бюджет за 2022 г. 

Водещи на дискусията бяха Лъчезар Богданов (ИПИ) и Петър Ганев (ИПИ), а основната презентация на доклада представи Адриан Николов (ИПИ). 

Към всички новини