Събития

ПОКАНА

за представяне пред медиите на първи резултати по проект на ИПИ „Намаляване на бедността и неравенството във възможностите чрез реформи в социалните трансфери и услуги”

Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

10:00 – 11:00 часа / 5 юли 2021 г. / БТА (присъствено)

 

Институтът за пазарна икономика работи по дългосрочно усилие за задълбочен анализ на причините за бедността и неравенството във възможностите, както и за оценка на ефективността на социалните помощи и услуги в България. На събитието ще бъдат представени първи резултати от работата на ИПИ, които целят да провокират дебат за промяна в социалната политика в страната. Сред разгледаните теми ще бъдат:

  • Крива на доходите и профил на бедните – кои са най-рисковите групи?
  • Социалната защита в условията на пандемия – как реагира системата на извънредната ситуация?
  • Нов модел на социалните услуги – къде са големите предизвикателства?
  • Каква е ролята на местната власт при предоставянето на социални услуги?
  • Оценка на потребностите на местно ниво и недостиг в социалните услуги – къде са най-големите слабости на системата?
  • Кога да очакваме Националната карта на социалните услуги? 

Резултатите от работата на ИПИ ще бъдат представени от Лъчезар Богданов (главен икономист в ИПИ), Петър Ганев (старши изследовател в ИПИ) и Адриан Николов (икономист в ИПИ). 

 

За въпроси: Весела Добринова, 02/952 62 66, vessela@ime.bg

 

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ