Събития

ПОКАНА

за публично обсъждане на тема 

Нов подход към социалната защита:

Трансфери обвързани с резултатите и социални услуги спрямо оценка на потребностите

09:30 – 12:00 часа / 12 юли 2022 г. / Launchee, ЦУМ

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) полага дългосрочни усилия за реформа в социалните трансфери и услуги в България. През последните две години ИПИ публикува редица доклади, които в детайли показват предизвикателствата и проблемите пред социалната защита в страната. Преди месец ИПИ проведе и поредното публично обсъждане, което се фокусира върху възможните решения и компенсиращи мерки в рамките на последната актуализация на държавни бюджет. 

На фона на събитията от последните дни и навлизането в нов период на политическа нестабилност, ИПИ отправя покана за отворена дискусия, която да разгледа по-голямата картина и възможността за дълбоки реформи в социалната сфера. На събитието ще бъдат обсъдени вариантите за по-тясно обвързване на социалните трансфери и програми с постигането на конкретни резултати по отношение на бедността и неравенството, както и развитието на социалните услуги на база оценка на потребностите. 

Програма Участници
09.30 – 10.00Регистрация и кафе 
10.00 – 10.15Приветствие и кратко представяне на възможностите за реформа на социалната политика в страната 

Петър Ганев (ИПИ)

Лъчезар Богданов (ИПИ)

10.15 – 10.45Панел 1: Социални трансфери насочени към резултатите – фокус върху най-ефективните програми за намаляване на бедността и неравенствата 

Георги Ганев (ЦЛС, 47 НС) tbc

Боян Захариев (ИОО)

Лъчезар Богданов (ИПИ)

10.45 – 11.15Панел 2: Общ подход към социалните услуги в общините и грижата в домашна среда – оценка на потребностите и ясен модел на финансиране  

Даниела Ушатова (НСОРБ)

Миряна Сирийски (Фондация „Светът на Мария")

Петър Ганев (ИПИ)

11.15 – 11.30Дискусия и въпроси 

Събитието ще се проведе присъствено в Launchee (ЦУМ) и ще се излъчва онлайн във Facebook. 

Моля потвърдете присъствие на Весела Добринова, 02/952 62 66, mail@ime.bg

Очакваме Ви!

Екипът на ИПИ