Анализи

Анализи

Социални услуги в подкрепа на възрастните хора

Изследването представя актуален анализ на събрана от различни институции и други източници информация и широк кръг статистически данни за социалните услуги, които предоставя държавата чрез делегираните си дейности. Акцентът е върху грижата за възрастните и по-специално - социалните услуги за стари хора. Те включват услугите в домове, центрове за настаняване от семеен тип, защитени жилища, дневни центрове, центрове за социална рехабилитация и интеграция, приюти и асистентска подкрепа. 

Предизвикателства пред дейността на социалните работници в България

Анализът на предизвикателствата пред дейността на социалните работници разглежда подготовката и условията на работа на заетите в сферата на социалните дейности. Прегледът на човешкия капитал в сферата на социалните услуги на практика допълва анализа на потребностите и разкрива потенциални ограничения пред адекватно покритие на новия модел.