Анализи

Анализи

Преглед и анализ на неравенството във възможностите в България

Анализът разглежда измеренията на неравенството във възможностите в няколко ключови направления – в образованието, в бедността сред семействата и децата, в жилищните условия и в достъпа до здравеопазване. Той почива най-вече на работа с микроданни от изследванията SILC и PISA, допълнени с релевантна публично достъпна статистика.

Становище на ИПИ по Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на ППЗПП

Предложените от правителството промени засягат процентите за определяне на диференцирания минимален доход (ДМД) за месечните социални помощи, като не се предвиждат промени в базовия размер на гарантирания минимален доход (ГМД). Предложено е увеличение на процентите с коефициент 1,1 през 2022 г., с 1,365 през 2023 г. и с 1,224 през 2024 г. Общо предлаганото увеличение на процентите за определяне на ДМД е с 1,84 до 2024 г.