Анализи

Анализи

Макроикономически сравнителен анализ на ефективността и ефикасността на социалното подпомагане в България

Резултатите от изследването на ефекта от социалната политика върху различни видове домакинства подкрепя общото заключение, че тя е ефективна и води до намаляване на бедността и неравенствата единствено по отношение на пенсионните разходи, докато социалните плащания имат сравнително малък ефект.

Становище на ИПИ по Проект на визия, цели и приоритети за Национална програма за развитие на България 2030

Ангажиментът за разработване на национален стратегически документ за развитие на страната в средно- и дългосрочен период е залегнал в Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г