Новини

Публично обсъждане II: Неравенството във възможностите в България – оценка, разрези и възможни решения

Второто публично обсъждане се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен доклад за неравенството във възможностите в България. На база данните и изводите от доклада бяха дискутирани средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната и възможностите за ефективни мерки с поглед към предстоящите обсъждания за държавния бюджет за 2022 г. 

Публично обсъждане I: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност

Първото публично обсъждане се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий.