Новини

Публично обсъждане I: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията и в условията на политическа нестабилност

Първото публично обсъждане се проведе на 27 октомври 2021 г. и се фокусира върху  ефективността на социалното подпомагане в страната и възможните решения в рамките на предстоящата дискусия за държавния бюджет за 2022 г. Екипът на ИПИ представи изчисления и възможни сценарии за промяна по отношение на социалните трансфери с доходен критерий.

Събитие на ИПИ: Предизвикателствата пред социалната защита след пандемията

Първите резултати от работата на ИПИ показват ниския ефект от системата за социална защита върху неравенствата, липсата на адекватни инструменти за подкрепа на най-нуждаещите се и предизвикателствата пред социалните услуги на местно ниво.