Новини

Социалната политика на прага на икономическата криза

Икономическата криза, причинена от пандемията и ограничителните мерки за преодоляването й, постави огромно предизвикателство пред всички публични политики. Съвсем разбираемо, фокусът на обществения дебат попада върху здравеопазването и училищното образование. Рязката промяна в стопанските процеси и, в по-общ смисъл в обществения живот, предизвикват значими и неравномерно разпределени ефекти върху различни социални групи.

Икономика по време на пандемия

Разпространението на коронавируса безспорно ще окаже, и вече оказва, сериозен ефект върху икономика на България. Обявеното извънредно положение и последвалите строги мерки в огромна степен промениха икономическия живот в страната. Прегледът на литературата от предходни световни епидемии, както и моделирането на потенциалните макроикономически последици, показва, че ефектът от подобен шок е различен от това, което се наблюдава при финансова и икономическа криза.