Новини

Публично обсъждане III: Възможните решения и мерки в социалната сфера в условията на висока инфлация и икономическа несигурност

Третото публично обсъждане се проведе на 6 юни 2022 г. Бързо нарастващата инфлация през настоящата година отправи ново предизвикателство пред социалната защита в страната, като в последните месеци усилено се коментират компенсиращи мерки към различни уязвими групи. Направената заявка за актуализация на бюджета в средата на годината също отваря вратата за множество идеи в социалната сфера. 

Публично обсъждане II: Неравенството във възможностите в България – оценка, разрези и възможни решения

Второто публично обсъждане се проведе на 16 декември 2021 г. ИПИ представи задълбочен доклад за неравенството във възможностите в България. На база данните и изводите от доклада бяха дискутирани средносрочните предизвикателства пред социалната политика в страната и възможностите за ефективни мерки с поглед към предстоящите обсъждания за държавния бюджет за 2022 г.