Анализи

Анализи

Интегриран подход към социалното подпомагане в България

Докладът представя проблемите и предизвикателствата пред действащата система от политики и програми за социално подпомагане, както и свързаните с тях достъп до социални услуги и политики за разширяване на достъпа до образование и подкрепа за заетостта, като очертава възможна рамка за интегриран подход в социалната защита. 

Оценка на механизма за временна закрила и роля на системата за социално подпомагане

Възникналият конфликт в края на февруари 2022 г. и внезапният приток на украински граждани към България създаде безпрецедентна ситуация за последните повече от 20 години. Над 120 хил. граждани потърсиха временна закрила в страната за кратък период от време. Механизмът за временна закрила показва някои от предизвикателствата пред социалната система и пазара на труда у нас.